Vyskupija šiandien

Kalendorius 2016 m.   •   Žemėlapis   •   Statistika   •   Leidiniai

Vilkaviškio vyskupija užima Lietuvos Respublikos teritoriją, esančią kairiajame Nemuno krante ir ribojasi su Kauno ir Vilniaus arkivyskupijomis, Kaišiadorių, Elko (Lenkija) ir Gardino (Baltarusija) vyskupijomis bei Karaliaučiaus (Kaliningrado, Rusija) sritimi. Ji priklauso Kauno metropolijai.

Vilkaviškio vyskupijos ganytojas yra vyskupas Rimantas Norvila, kuriam padeda vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Vyskupijos teritorija, apimanti 6280 km2, suskirstyta į septynis dekanatus: Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio. Juose yra 104 parapijos. 2002 m. maždaug 91% iš 403 000 Vilkaviškio vyskupijoje gyvenančių žmonių save laikė katalikais. Jiems patarnavo 120 kunigų: 7 iš jų – vienuoliai.

LiškiavaJėzaus Kristaus pavestoje misijoje padaryti jo mokiniais visų tautų žmones (Mt 28, 19) įvairiais būdais dalyvauja skirtingos Vilkaviškio vyskupijos institucijos, besirūpinančios sielovada, artimo meilės tarnyste, krikščioniškos kultūros skleidimu.

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, viešai pradėjo darbuotis pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, atkurtos prieš karą gyvavusios ir įsteigtos naujos katalikiškos organizacijos.

Vysk. R. Norvila Marijampolės ligoninėje2003 m. Vilkaviškio vyskupijoje Caritas žinioje veikė 5 parapijiniai senelių globos namai, 10 Vaiko dienos centrų, 2 labdaros valgyklos. Ši institucija stengiasi ligonius aprūpinti slaugos inventoriumi, vaistais, slaugyti artimųjų neturinčius. Ji platina religinę literatūrą, bendrauja su nuteistaisiais pataisos darbų kolonijose, skirsto gautą labdarą.

Jaunimo centras remia ir koordinuoja jaunimo veiklą parapijose, skatina jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, rengia seminarus, diskusijas, įvairias popietes, susikaupimo vakarus.

Katechetikos centras koordinuoja tikybos dėstymą, rūpinasi katechetų kvalifikacijos kėlimu, jiems teikia metodinę pagalbą, padeda apsirūpinti vadovėliais ir mokymo priemonėmis, organizuoja pasidalijimą pedagoginio darbo patirtimi, piligrimines keliones mokytojams ir moksleiviams. 2002–2003 mokslo metais tikybos pamokas lankė 63,8% visų vyskupijos mokinių.

Vyskupijoje veikia privati Marijonų vidurinė mokykla Marijampolėje bei Alytaus miesto savivaldybės ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos įsteigta šv. Benedikto vidurinė mokykla.

Šeimos centras ruošia sužadėtinius Santuokos sakramentui, padeda besimokantį jaunimą rengti šeimai, organizuoja šeimų krikščionišką bei pedagoginį švietimą, konsultuoja įvairiais šeimos gyvenimo klausimais, dalyvauja akcijoje „Už gyvybę“.

Krikščioniškos kultūros centras puoselėja krikščionišką kultūrą ir švietimą. Jaunieji talentai ugdomi KKC vidurinėje mokykloje. Jam taip pat priklauso tarptautinių laimėjimų pelnęs Česlovo Sasnausko vardo choras bei Vilkaviškio vyskupijos istorijos ir bažnytinio meno muziejus.

Leidykla „Ardor“ publikuoja įvairias katalikiškas ar krikščioniškąją kultūrą propaguojančias knygas.

Nusistovėjo draugiški bendradarbiavimo santykiai tarp Vilkaviškio vyskupijos ir Elko, Balstogės, Olštyno, Varšuvos Pragos vyskupijų Lenkijoje bei Paderborno arkivyskupijos Vokietijoje. Bičiulystės ryšiai su Vokietijos katalikais sieja taip pat ir atskiras vyskupijos bendruomenes: Caritas ir Alvito, Kazlų Rūdos, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo, Miroslavo parapijos bendrauja su Oldenburgo krašto; kurija, Skardupių, Sasnavos, Kalvarijos parapijos – su Bergiš Gladbacho; Marijampolės šv. Vincento parapija – su Altenbergo katalikais. Katechetikos centras palaiko draugiškus ryšius su Salzburgo (Austrija) katalikais.

Mažoji bazilika Marijampolėje Procesija prie šv. Kryžiaus bažnyčios Vilkaviškyje Dalyviai iš Vilkaviškio vyskupijos Lietuvos Eucharistiniame kongrese 2000m.

««« atgal