Statistika

DUOMENYS 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
Plotas: 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2
Gyventojų: apie 342 000 apie 339 000 apie 329 000 apie 329 000
Katalikų: apie 334 000 apie 331 000 apie 303 000 apie 303 000
Parapijų: 106 106 106 104
Koplyčių: 23 24 25 25
Diecezinių kunigų iš viso: 122 120 122
Diecezinių kunigų, esančių už vyskupijos ribų: 7 7 7 7
Įšventinta diecezinių kunigų: 1 1 1
Kunigų vienuolių: 6 5 5
Seminaristų: 5 2 3 3
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 1 1 1 1
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 89 86 81
Pakrikštyta: 3 797 3 586 3 640 3 419
Paruošta Pirmajai Komunijai: 2 763 2 668 2 790 2 700
Sutvirtinta: 1 962 2 009 1 740 2 164
Sutuokta porų: 988 968 1 019 1 055
Suteiktas Ligonių Patepimas: 5 658 5 974 6 289 6 228
Palaidota: 4 905 4 947 4 857 5 008
Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys

««« atgal