Iškilios asmenybės

Pal. arkivysk. Jurgis MatulaitisVilkaviškio vyskupijoje gimė ir augo palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Vienuolika vyskupijos asmenų įtraukti į jubiliejinių 2000-ųjų metų proga specialios Vatikano komisijos sudarytą sąrašą XX a. krikščionių, kurie gyvybės kaina paliudijo savo tikėjimą.

Sūduvos krašte išaugo ir daugiau žymių dvasininkų, mokslininkų, švietėjų, politikų, visuomenininkų, palikusių gilius pėdsakus vietinės Bažnyčios ar visos Lietuvos istorijoje. Vieni iš jų jau amžinybėje, kiti tebesidarbuoja, primindami, kad šis kraštas ir laikas yra patikėti mūsų atsakomybei, o kurianti Dievo malonė nepaliauja veikti čia ir dabar.

««« atgal