Aleksoto dekanatas

.Aleksotas   •   .Aukštoji Panemunė   •   .Braziūkai   •   .Ežerėlis   •   Garliava   •   .Margininkai   •   Pažėrai   •   Narsiečiai   •   .Rokai   •   .Šlienava   •   .Tabariškiai   •   .Zapyškis

Dekanas – kun. Gintaras URBŠTAS (Garliava)
Vicedekanas – kun. Rimantas BALTRUŠAITIS (Aukštoji Panemunė)

Parapijos ir kunigai

ALEKSOTAS. Šv. Kazimiero
Vidukalnio g. 4, LT-46275 Kaunas, tel. 8-616 88855
Parapijos svetainė internete

Kleb. kan. Valius ZUBAVIČIUS OP 1959 04 09*1987 09 08*2013 06 13
Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas

Vik. Aurimas STIKLAKIS 1984 10 18*2009 06 29*2015 07 20
Vidukalnio g. 2, LT-46275 Kaunas

Koplyčios Aleksote – Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose (Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos, Paslaptingosios Rožės), Aukštojoje Fredoje – šv. Elzbietos seserų kongregacijos namuose (šv. Onos)

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Švč. M. Marijos Vardo
Vaidoto g. 9, LT-45388 Kaunas, tel. (37) 74 94 23

Kleb. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS 1970 09 03*1995 12 17*2017 06 13
Mob. 8 680 58950

Alt. Petras KRAŽAUSKAS 1942 06 29*1974 04 09*2001 06 15
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas
Birutės g. 13, LT-45319 Kaunas

Koplyčios Viršužiglyje (šv. Onos; aptarnauja kun. Rimas PILYPAITIS (Pakuonis)), Onkologiniame dispanseryje, dr. K. Griniaus, Raudonojo kryžiaus ir Viršužiglio slaugos ligoninėse, Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos namuose

BRAZIŪKAI. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Braziūkai, Zapyškio pšt., LT-53412 Kauno r.

Aptarnauja kun. Andrius VAITKŪNAS (Paluobiai)

EŽERĖLIS. Šv. Antano Paduviečio
Kauno g. 31, Ežerėlis, LT-53390 Kauno r.
El. p. ezerelioparapija@gmail.com

Aptarnauja kun. Juozas FAKĖJAVAS (Zapyškis)

GARLIAVA. Švč. Trejybės
Bažnyčios g. 3b, Garliava, LT-53259 Kauno r., tel. (37) 55 12 08
Parapijos svetainė internete

Kleb. dek. teol. lic. Gintaras URBŠTAS 1973 08 15*1997 08 15*2011 06 20
El. p. gintaras.urbstas@gmail.com

Alt.-vik. Kęstutis STANKEVIČIUS 1959 06 08*2001 06 17*2018 09 04

Alt.-vik. Kęstutis BEKASOVAS 1955 04 03*1978 05 28*2015 05 15

MARGININKAI. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Margininkai, LT-53185 Kauno r.

Aptarnauja kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS (Rokai)
Koplyčia Piliuonoje (aptarnauja kun. Rimas PILYPAITIS (Pakuonis))

PAŽĖRAI. Švč. Jėzaus Širdies
Pažėrai, LT-53062 Kauno r.

Kleb. Kazimieras SKUČAS 1934 04 10*1965 04 14*1988 05 24
Minties takas g. 1, Veiveriai, LT-59295 Prienų r., tel. (319) 68 144

ROKAI. Šv. Antano Paduviečio
J. Borutos g. 23, Rokai, LT-46115 Kaunas, tel. (37) 54 51 51
El. p. roku.parapija@gmail.com

Kleb. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS 1975 02 08*1999 03 21*2005 06 09
El. p. virginijusgra@is.lt

ŠLIENAVA. Švč. M. Marijos Apsilankymo
Šlienava, Samylų pšt., LT-53143 Kauno r., tel. (37) 43 05 32, (37) 43 03 26

Kleb. Antanas MICKEVIČIUS 1963 04 04*1991 04 07*2013 06 13
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
M. tel. (686) 7 58 23
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com
Alt. kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS 1930 03 09*1988 09 20*2013 06 13

TABARIŠKIAI. Kristaus Karaliaus
Tabariškiai, LT-53330 Kauno r., tel. 8 (601) 07167

Kleb. Arminas LUKOŠEVIČIUS 1984 09 05*2010 06 29*2017 06 13
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas
Koplyčia Aleksandro Stulginskio universitete (Šv. Dvasios)

ZAPYŠKIS. Šv. Jono Krikštytojo
Zapyškis, Bažnyčios g. 13, LT-53417 Kauno r.
El. p. zapyskis.parapija@gmail.com

Kleb. Juozas FAKĖJAVAS 1976 03 24*2001 12 08*2013 06 13
M. tel. (641) 1 01 28
Koplyčia Kačerginėje, J. Janonio g. 11, LT-53450 Kauno r.
El. p. kacergine.koplycia@gmail.com

««« atgal