Marijampolės dekanatas

.Ąžuolų Būda   •   .Bagotoji   •   .Gudeliai   •   .Igliauka   •   Kazlų Rūda   •   .Liubavas   •   .Liudvinavas   •   Marijampolės bazilika   •   -Mindaugai   •   .Nemirai   •   .Plutiškės   •   .Riečiai   •   .Sangrūda   •   +Sasnava   •   .Skardupiai   •   +Šunskai   •   .Višakio Rūda

Dekanas –Kan. Deimantas BROGYS (Šunskai)
Vicedekanas – Kun. Algirdas ŽUKAUSKAS (Kalvarija)

Parapijos ir kunigai

AKMENYNAI. Šv. Roko
Akmenynai, LT-69300 Kalvarijos sav.

Aptarnauja kun. Algirdas Žukauskas (Kalvarija)

ĄŽUOLŲ BŪDA. Šv. Antano Paduviečio
Ąžuolų Būda, LT- 69452 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja kun. Arūnas SIMONAVIČIUS (Skriaudžiai)

BAGOTOJI. Šv. Antano Paduviečio
Bagotoji, LT-69381 Kazlų Rūdos sav.
Parapijos svetainė internete

Aptarnauja kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS (Višakio Rūda)

DAUKŠIAI. Šv. Jurgio
Daukšiai, LT-69142 Marijampolės sav.

Aptarnauja Kun. Darius VASILIAUSKAS (Marijampolė, šv. Vincento Pauliečio parapija)

GUDELIAI. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Gudeliai, LT-69131 Marijampolės sav.

Aptarnauja kun. Remigijus MACEINA (Igliauka)
Bažnyčia Riečiuose (šv. Antano Paduviečio)

IGLIAUKA. Šv. Kazimiero
Vytauto g. 2, Igliauka, LT-69117 Marijampolės sav., tel. (343) 2 05 51

Kleb. Remigijus MACEINA 1970 08 21*1995 06 04*2013 06 13
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas

KALVARIJA. Švč. M. Marijos Vardo
Laisvės g. 17, LT-69206 Kalvarija, tel. (343) 2 93 13
M. tel. (647) 7 15 45
El. p. kalvarijosparapija@gmail.com

Kleb. vicedek. teol. lic. Algirdas ŽUKAUSKAS 1967 04 15*1993 05 30*2017 05 30
Sodų g. 1, LT-69205 Kalvarija
Vik. Rimantas VENSLOVA 1971 01 31*1995 12 17*2018 06 29
Mob. tel. (611) 21 951

KAZLŲ RŪDA. Švč. Jėzaus Širdies
Gedimino g. 2, LT-69401 Kazlų Rūda, tel. (343) 9 53 69
Parapijos svetainė internete

Kleb. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS 1976 12 02*2001 03 19*2011 11 17
M. tel. (658) 3 32 33
El. p. renaldas1976@gmail.com

Alt. Juozas KAMINSKAS 1955 08 18*1990 05 27*2015 04 20
Gedimino g. 6, LT-69414 Kazlų Rūda

Koplyčia Jūrėje (Dievo Gailestingumo)

LIUBAVAS. Švč. Trejybės
Liubavas, LT-69293 Kalvarijos sav.

Aptarnauja kun. Mindaugas SMETONIS (Sangrūda)

LIUDVINAVAS. Šv. Liudviko
El. p. liudvinavoparapija@gmail.com
Birutės g. 15, Liudvinavas, LT-69171 Marijampolės sav., tel. (343) 2 45 00

Kleb. teol. dr. Žydrūnas KULPYS 1975 07 21*2000 03 19*2014 06 13
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

MARIJAMPOLĖ. Šv. arkang. Mykolo mažoji bazilika
J. Bendoriaus g. 1, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 02 75
Parapijos raštinė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos namuose:
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 09 38, faks. (343) 5 17 60

Vysk. emer. Juozas ŽEMAITIS MIC 1926 08 30*1949 09 25*1989 03 18*2002 02 10
Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 14 27

Kleb. teol. dr. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC 1974 01 24*2004 06 05*2006 03 20
VDU doktorantas
M. tel. (606) 1 34 48
El. p. sidlauskas.andrius@gmail.com

Vik. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC 1948 04 24*1980 06 01*2003 09 08

Vik. Stasys PUIDOKAS MIC 1948 03 27*1978 05 28*2015 08 31

Alt. Jonas MALINAUSKAS MIC 1928 11 30*1974 04 09*2015 08 31

Rez. kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS 1960 09 10*1989 05 28*2005 06 10
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas
Lauko g. 5, Šunskai, LT-69360 Marijampolės sav.
M. tel. (686) 9 26 40
El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com

Koplyčios Lūginėje – pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio tėviškėje, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos namuose, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos namuose, pataisos namuose (pastarąją aptarnauja kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS (Kybartai))

MARIJAMPOLĖ. Šv. Jono Pauliaus II
Mokolų k. Šunskų sen. Marijampolės sav.
El. p. jonopauliausII.parapija@gmail.com

Kleb. Marius RUDZINSKAS 1980 06 22*2006 02 12*2011 07 07
Vytauto g. 33a, LT-68293 Marijampolė, tel. (343) 5 02 80
M. tel. (614) 6 26 35
Koplyčia Marijampolės miesto ligoninėje

MARIJAMPOLĖ. Šv. Vincento Pauliečio
Vytauto g. 31a, LT-68293 Marijampolė, tel. (343) 5 66 59

Kleb. Kun. Darius VASILIAUSKAS 1971 01 04*1995 12 17*2018 07 25
Vytauto g. 33a, LT-68293 Marijampolė, Mob. 8 612 38560
El. p. sac.vasiliauskas@gmail.com

Vik. Arnas BUDRIUS 1985 10 31*2014 01 26*2018 06 29

Alt. prel. kan. Juozas PEČIUKONIS 1950 04 23*1978 05 28*2018 07 25

Alt. kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS 1955 08 09*1979 05 27*2014 03 17
Seminarijos g. 5, LT-68294 Marijampolė

Koplyčia šv. Šeimos seserų kongregacijos namuose

MINDAUGAI. Šv. arkang. Mykolo
Mindaugai, Susninkų pšt., LT-69227 Kalvarijos sav.

Aptarnauja kun. Gintautas ČERNAUSKAS (Būdvietis)

NEMIRAI. Šventosios Dvasios
Nemirai, Jankų pšt., LT-71258 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS (Višakio Rūda)

PATAŠINĖ. Šv. Kryžiaus
Patašinė, LT-69104 Marijampolės sav.

Aptarnauja kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC (Marijampolė, šv. arkang. Mykolo parapija)

PATILČIAI. Šv. Petro Išvadavimo
Patilčiai, LT-69102 Marijampolės sav.

Aptarnauja kun. Darius VASILIAUSKAS (Marijampolė, šv. Vincento Pauliečio parapija)

PLUTIŠKĖS. Šv. Juozapo
Plutiškės, LT-69466 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS (Šilavotas)

SANGRŪDA. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
Mokyklos g. 5, Sangrūda, LT-69265 Kalvarijos sav., tel. (343) 6 42 35

Kleb. Mindaugas SMETONIS 1969 09 04*2007 07 29*2016 06 09
Mokyklos g. 24, Sangrūda, LT-69265 Kalvarijos sav.
M. tel. (670) 5 28 81

SASNAVA. Švč. M. Marijos Vardo
Sasnava, LT-69480 Marijampolės sav., tel. (343) 2 88 80
Parapijos svetainė internete

Kleb. Arvydas LIEPA 1965 05 03*1991 08 22*1998 08 21
Vyskupijos Caritas direktorius

SKARDUPIAI. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos
Skardupiai, LT-69330 Marijampolės sav.

Kleb. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA 1960 04 10*1993 05 30*2008 02 04
Skardupiai, LT-69330 Marijampolės sav., m. tel. (616) 7 56 38, el. p. akpetras@yahoo.com

ŠUNSKAI. Šv. Marijos Magdalietės
Varpo g. 36, Šunskai, LT-69360 Marijampolės sav., tel./faks. (343) 2 80 96

Kleb. kan. Deimantas BROGYS 1960 02 09*1986 06 01*2017 06 13
M. tel. (686) 2 34 01

VIŠAKIO RŪDA. Šv. vysk. Stanislovo
Višakio Rūda, LT-69388 Kazlų Rūdos sav., tel. (343) 6 24 49

Kleb. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS 1962 01 22*1993 05 30*2005 06 02

««« atgal