Parapijų abėcėlinis sąrašas, Mišių ir atlaidų laikas

Lentelėje pateikiamas įprastas Mišių laikas parapijose, tačiau joje neatsispindi galimi laikini pakeitimai dėl atlaidų kaimyninėse parapijose ar kitų panašių priežasčių.

PARAPIJOS PAVADINIMAS (dekanatas), koplyčios MIŠIŲ LAIKAS ATLAIDAI
Akmenynų šv. Roko parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 9.30 val.
(per atlaidus – 12 val.)
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d.
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
Aleksoto šv. Kazimiero parapija (Aleksoto dek.) Sekmadieniais – 9, 10.30, 12 val.
Šeštadieniais – 9, 18 val.
Šiokiadieniais – 9 val.
šv. Kazimiero – kovo 4 d.*
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Alytaus šv. Angelų Sargų parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 8, 9, 10.30, 12, 18 val.
Šeštadieniais – 8, 9, 10.30, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Angelų Sargų – spalio 2 d.*
Alytaus šv. Kazimiero parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 9, 11, 18 val.
Šeštadieniais – 9, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 18 val. (pirmais mėnesio penktadieniais – ir 11 val.)
šv. Kazimiero – kovo 4 d. 11 val. (keliama į artimiausią šeštadienį)
šv. Elzbietos Vengrės – lapkričio 17 d.*
Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
(Alytaus dek.)
Sekmadieniais – 8, 10, 18 val.
Šeštadieniais – 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 18 val.
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d.*
Šv. Simono ir Judo Tado – spalio 28 d.*
Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 12 val.)
šv. Stanislovo – balandžio 11 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
     Mažučių koplyčia Paskutiniais mėnesio šeštadieniais – 10 val.  

Alksninės Kristaus Atsimainymo parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 10.30 val.
(per atlaidus – 12 val.)
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
Alvito šv. Onos parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 10, 12 val. šv. Kazimiero – kovo 4 d.*
šv. Onos – liepos 26 d. 8, 10, 12 val.*
Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 8, 9, 10,
15 val.
(per atlaidus –
8, 10, 12 val.)

Šeštadieniais – 9, 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8 val. (balandžio–spalio mėnesiais antradieniais–penktadieniais – ir 18 val.)
Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais - 11 val. senuoju Romos ritu.
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
     Viršužiglio koplyčia Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 13 val.)
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
šv. Onos – liepos 26 d.*

Ąžuolų Būdos šv. Antano Paduviečio parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 12 val. šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.*
Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 11.00 val.
(per atlaidus – 12 val.)
šv. Juozapo – kovo 19 d.*
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 9 val. (gegužės, spalio mėnesiais – 18 val.)
šv. Marijos Magdalietės – liepos 22 d.*
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d.*
Bartninkų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Šeštadieniais – 10, 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 17 val.
šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Barzdų Kristaus Karaliaus parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 9 val. šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. 12 val.
Kristaus Karaliaus – paskutinį liturginių metų sekmadienį
Braziūkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 13 val. Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d.*
Būdviečio Jėzaus Nazariečio parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 11 val.
(per atlaidus – 12 val.)
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Daukšių šv. Jurgio parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 10 val. šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
Didvyžių šv. pop. Leono II parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 12.30 val. šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
šv. Leono II – liepos 3 d.*
Ežerėlio šv. Antano Paduviečio parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 9 val.
(per atlaidus – 13 val.)
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.*
Garliavos Švč. Trejybės parapija (Aleksoto dek.) Sekmadieniais – 8, 10, 12, 18 val.
Šeštadieniais – 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val.
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Gelgaudiškio šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės, birželio mėnesiais – 18 val., spalio mėnesį – 17 val.
Kitu metu:
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais – 9 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais – 18 val. (lapkričio–kovo mėnesiais – 17 val.)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d. 9, 10.30, 12 val.
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Gerdašių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10.30 val. šv. Roko – rugpjūčio 16 d.* 12 val.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d.*
Gižų šv. Antano Paduviečio parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 17 val.
šv. Kazimiero – kovo 4 d.*
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Gražiškių šv. arkang. Mykolo parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 18 val.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Vincento Pauliečio – liepos 19 d.*
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 10.30 val.
Šeštadieniais – 10 arba 11 val.
Pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos.
Antradieniais–ketvirtadieniais 17 val., (lapkričio–kovo mėnesiais – 9 val.).
Penktadieniais – 9 val.
šv. Onos – liepos 26 d.* 9, 10.30, 12 val.
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 10 val. šv. Juozapo – kovo 19 d.
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
šv. Mato – rugsėjo 21 d.*
Igliaukos šv. Kazimiero parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 12 val. šv. Kazimiero – kovo 4 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.* 9, 12 val.
Ilguvos šv. Kryžiaus Atradimo parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 10 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 10 val.
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 11 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d.*
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. 12 val.
Kaimelio šv. arkang. Mykolo parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Šeštadieniais – 10 val.
Antradieniais, penktadieniais – 18 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais – 9 val.
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 8, 10, 12 val.
Šeštadieniais – 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8 val. Gegužės mėn. - 18 val.
Pirmaisiais mėn. penktadieniais – 10 val.
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10 val.,
(12 val. tik vasaros laiku)
šv. Juozapo – kovo 19 d.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.*
Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 9.30, 12 val.
Šeštadieniais – 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 18 val.
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
     Jūrės koplyčia Sekmadieniais – 11.00 val.

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Šeštadieniais – 10 val.
šv. Stanislovo – balandžio 11 d.*
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.*
Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 10, 12, 19 val. (spalio–vasario mėnesiais – 18 val.)
Šeštadieniais – 10, 19 val. (spalio–vasario mėnesiais – 18 val.)
Pirmadieniais–penktadieniais – 19 val. (spalio–vasario mėnesiais – 18 val.)
Ketvirtadieniais – ir 10 val.
Devintinių (Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo) – antrą sekmadienį po Sekminių
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d.*
Kretkampio šv. diak. Stepono parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 12 val. šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.* 11, 13 val.
šv. Stepono – gruodžio 26 d. 11 val.
Krikštonių Kristaus Karaliaus parapija (Lazdijų dek.) Sekmadieniais – 10.30 val.
(per atlaidus – 12 val.)
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į pirmą rugsėjo sekmadienį)
Kristaus Karaliaus – paskutinį liturginių metų sekmadienį
Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapija
(Alytaus dek.)
Sekmadieniais – 12 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio mėnesiais – 19 val.)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Krosnos šv. apašt. evang. Mato parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10, 11.30 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – vasarą – 19 val., pavasarį ir rudenį – 18 val., žiemą – 17 val.
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
šv. Mato – rugsėjo 21 d.*
Kučiūnų šv. Kazimiero parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės, birželio, spalio mėnesiais – 19 val.
šv. Kazimiero – kovo 4 d.*
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d.
Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus Atradimo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 9, 11, 13 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 9, 18 val.
šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
     Slabadų koplyčia Pirmais, trečiais mėnesio sekmadieniais – 16 val. šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.
     Keturnaujienos koplyčia Paskutiniais mėnesio sekmadieniais – 12 val.
(per atlaidus – 9, 11, 13 val.)

Pirmais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais – 12 val.
Paskutiniais mėnesio šeštadieniais – 18 val.
Dievo Gailestingumo – Atvelykio sekmadienį
Lankeliškių Švč. Trejybės parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 9 val. (nuo paskutinio spalio mėnesio iki pirmo kovo mėnesio sekmadienio – 10 val. Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 d.*
Lazdijų šv. Onos parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 9, 11, 18 val.
Šeštadieniais – 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val.
šv. Onos – liepos 26 d.*
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10, 12 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – spalio–balandžio mėnesiais – 17 val., gegužės–rugsėjo mėnesiais – 18 val.
šv. Onos – liepos 26 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Lekėčių šv. Kazimiero parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
Šeštadieniais – 10, 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio, spalio mėnesiais – 18 val.)
šv. Kazimiero – kovo 4 d.
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.* 9, 11, 13 val.
     Jadagonių koplyčia Sekmadieniais – kovo–lapkričio mėnesiais – 15 val. kartą per mėnesį ---
Liškiavos Švč. Trejybės parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 9 val.
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į antrąjį rugsėjo sekmadienį)
Liubavo Švč. Trejybės parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio mėnesiais – 19 val.)
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
Liudvinavo šv. Liudviko parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės, birželio, spalio mėnesiais – 18 val.
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
šv. Liudviko – rugpjūčio 25 d.*
Lukšių šv. Juozapo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 8.30 val.
šv. Juozapo – kovo 19 d.*
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Margininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 9.30 val.
(per atlaidus – 12.30 val.)
(per atlaidus – 13 val.)
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
     Piliuonos koplyčia Sekmadieniais – 11 val. ---
Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 8, 9.30, 11, 12, 18 val.
Šeštadieniais – 7.30, 8, 9, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 7.30, 8, 9, 18 val.
pal. Jurgio Matulaičio – sausio 27 d., liepos 12 d. ir du sekmadienius, kuriais pradedamas ir užbaigiamas pal. Jurgio beatifikacijos metinių minėjimas liepos mėnesį
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 9, 10.30, 12 val.
Šeštadieniais – 10, 17.30 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 17.30 val.
Švč. M. Marijos Karalienės – rugpjūčio 22 d.*
šv. Jono Pauliaus II – spalio 22 d.*
Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 8.30, 9.30, 11, 18 val. (nuo paskutinio spalio mėnesio iki pirmo kovo mėnesio sekmadienio – 17 val.)
Šeštadieniais – 9, 9.45, 10.30, 18 val. (nuo paskutinio spalio mėnesio iki pirmo kovo mėnesio sekmadienio –
17 val.)
Pirmadieniais–trečiadieniais – 8, 12 val.
Ketvirtadieniais–penktadieniais – 8, 18 val. (nuo paskutinio spalio mėnesio iki pirmo kovo mėnesio sekmadienio – 17 val.)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
šv. Vincento Pauliečio – rugsėjo 27 d.*
Metelių Kristaus Atsimainymo parapija (Lazdijų dek.) Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 10, 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio mėnesiais – 19 val., spalio mėnesį – 17 val.)
šv.Jurgio – balandžio 23 d.*
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
     Kryžių šventovė Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 12 val.)
Sekminių (Šventosios Dvasios Atsiuntimo)
šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d.*
Mindaugų šv. arkang. Mykolo parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 9.30 val.
(per atlaidus – 11.30 val.)
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Miroslavo Švč. Trejybės parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 9, 12 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais-penktadieniais – 18 val.
Globos namuose – antraisiais mėnesio penktadieniais 10 val.
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
Naujosios Ūtos šv. Vincento Pauliečio parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 11.30 val. Nekaltosios Švč. M. Marijos Širdies – trečiąjį šeštadienį po Sekminių*
šv. Vincento Pauliečio – rugsėjo 27 d.*
Nemirų Šventosios Dvasios parapija (Šakių dek.) Kas antrą sekmadienį – 10 val.
(per atlaidus – 12 val.)
Sekminių (Šventosios Dvasios Atsiuntimo)
šv. Pranciškaus Žaizdų – rugsėjo 17 d.*
Paežerėlių šv. Angelų Sargų parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 12 val. šv. Onos – liepos 26 d.*
šv. Angelų Sargų – spalio 2 d.*
Pajevonio šv. Jono Krikštytojo parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 11 val. (nuo paskutinio spalio mėnesio iki pirmo kovo mėnesio sekmadienio – 12 val.
Šeštadieniais – 9 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
šv. Jono Krikštytojo gimimo – birželio 24 d.*
šv. Onos – liepos 26 d.*
Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 13 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Paluobių šv. Angelų Sargų parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 9, 11 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 19.30 val. (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 10 d. – 9 val.)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d. 9, 11, 13 val.
šv. Angelų Sargų – spalio 2 d.* 9, 12 val.
Patašinės šv. Kryžiaus parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 12 val. šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Patilčių šv. Petro Išvadavimo parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 12 val. šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
Paveisininkų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
(Lazdijų dek.)
Mišios švenčiamos nereguliariai šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.* 13 val.
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d.* 13 val.
Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapija (Aleksoto dek.) Sekmadieniais – 11 val.
(per atlaidus – 11, 13 val.)
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Pilviškių Švč. Trejybės parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Šeštadieniais – 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8 val. (gegužės, birželio, spalio mėnesiais – 18 val.)
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
     Antanavo koplyčia Sekmadieniais – 10.30 val. ---
Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 12 val. Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
Plutiškių šv. Juozapo parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 13 val.)

Šeštadieniais – 12 val.
šv. Juozapo – kovo 19 d.
šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.*
Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija (Prienų dek.) Sekmadieniais – 8, 10, 12.30, 18 val.
Šeštadieniais – 8, 10, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val.
Viešpaties Apsireiškimo – antrą sekmadienį po Kalėdų
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Onos – liepos 26 d.*
Riečių Švč. Trejybės parapija (Marijampolės dek.) Sekmadieniais – 10 val.,
(per atlaidus – 12 val.)
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Rokų šv. Antano Paduviečio parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 8, 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 18 val. (spalio–kovo mėnesiais – 17 val.)
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Šeimos – sekmadienį po Kalėdų (arba gruodžio 30 d., jei Kalėdos papuola sekmadienį)
Rudaminos Švč. Trejybės parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10.30 val.
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
šv. Teklės – rugsėjo 23 d.*
Rumbonių Švč. Trejybės parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 11 val.
Penktadieniais – 11 val.
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d.*
Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Antradieniais, penktadieniais – 18 val., trečiadieniais, ketvirtadieniais – 9 val.
Šeštadieniais – 10 val.
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d.*
Santaikos Kristaus Karaliaus parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 8.30, 13 val.
Šeštadieniais – 9 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio mėnesiais – 18 val.)
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Kristaus Karaliaus – paskutinį liturginių metų sekmadienį
     Luksnėnų koplyčia Sekmadieniais – 10.30 val. ---
Sasnavos Švč. M. Marijos Vardo parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Šeštadieniais – 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės–rugsėjo mėnesiais – 18 val., spalio–balandžio mėnesiais – 17 val.
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 9 val.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
(Alytaus dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – 8 val. (gegužės mėnesį – ir 19 val., spalio mėnesį – ir 18 val.)
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.*
Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
Šeštadieniais – 11 val.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 11 val.
(per atlaidus – 14 val.)
šv. Juozapo – kovo 19 d.*
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d.*
Skriaudžių šv. Lauryno parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – ir 12 val.)

Šeštadieniais – 10 val.
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d.*
šv. Lauryno – rugpjūčio 10 d.*
Slavikų šv. Onos parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 9.30 val.
šv. Onos – liepos 26 d.*
Sudargo šv. Jono Krikštytojo parapija (Šakių dek.) Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 11 val.
šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
šv. Jono Krikštytojo gimimo – birželio 24 d.* 10, 11 ,13 val.
Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 10.30 val. šv. Roko – rugpjūčio 16 d. 10.30, 12 val.*
Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos – rugsėjo 24 d.*
Šakių šv. Jono Krikštytojo parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 8, 10, 12, 18 val.
Šeštadieniais – 9, 10 val. (pirmais mėnesio šeštadieniais – ir 18 val.)
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val. (pirmais mėnesio penktadieniais – 10, 18 val.)
šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d.*
Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – balandžio–rugsėjo mėnesiais – 18 val., spalio–kovo mėnesiais – 17 val.
Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos – birželio 27 d.*
Švč. M. Marijos Angelų Karalienės – rugpjūčio 2 d.*
Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapija (Prienų dek.) Sekmadieniais – 11.30 val.
(per atlaidus – 12 val.)

Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 12 val. Viešpaties Apreiškimo – kovo 25 d. (arba pirmadienį po Atvelykio, jei ši iškilmė papuola Didžiąją Savaitę)*
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės – liepos 2 d.*
Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
(Aleksoto dek.)
Sekmadieniais – 9, 11 val.
Šeštadieniais - 10, 11 ir 17 (18) val.
Pirmadieniais–penktadieniais – spalio–vasario mėnesiais – 17 val., kovo-rugsėjo mėn. – 18 val.
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
Šunskų šv. Marijos Magdalietės parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 12 val.)

Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės–rugsėjo mėnesiais – 18 val., spalio–balandžio mėnesiais – 9 val.
šv. Jono Nepomuko – gegužės 16 d.*
šv. Marijos Magdalietės – liepos 22 d.*
     Ramoniškių koplyčia Sekmadieniais – gegužės–rugpjūčio mėnesiais – 12 val., rugsėjo–balandžio mėnesiais – 13 val. ---
Šventežerio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 9, 12 val.
Šeštadieniais – 9, 11 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.*
Tabariškių Kristaus Karaliaus parapija (Aleksoto dek.) Sekmadieniais – 8.30, 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Šeštadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – kovo–rugsėjo mėnesiais – 19 val., spalio–vasario mėnesiais – 17 val.
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d.*
Kristaus Karaliaus – paskutinį liturginių metų sekmadienį
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapija (Alytaus dek.) Sekmadieniais – 12.15 val. Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
Valakbūdžio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija
(Šakių dek.)
Trečiais mėnesio sekmadieniais – 14 val.
(per atlaidus – 13 val.)
Švč. M. Marijos Angelų Karalienės – rugpjūčio 2 d.*
Veisiejų šv. Jurgio parapija
(Lazdijų dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 9 val.
šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
šv. Mato – rugsėjo 21 d.*
Veiverių šv. Liudviko parapija
(Prienų dek.)
Sekmadieniais – 9.30 val.
(per atlaidus – 9.30, 12 val.)

Pirmadieniais–penktadieniais –
šv. Onos – liepos 26 d.*
šv. Liudviko – rugpjūčio 25 d.*
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 9, 12, 18 val.
Šeštadieniais – 9, 18 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – 8, 18 val.
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.*
šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.
Katedros konsekravimo metinių – liepos 10 d.*
     Antupių koplyčia Kas antrą sekmadienį – 11 val. šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.
     Paežerių koplyčia Sekmadieniais – 10 val. ---
     Pūstapėdžių koplyčia Kas antrą sekmadienį – 11 val. ---
     Šv. Kryžiaus bažnyčia Sekmadieniais – 13 val. šv. Juozapo – kovo 19 d.
Virbalio šv. arkang. Mykolo parapija (Vilkaviškio dek.) Sekmadieniais – 10, 13 val.
Šeštadieniais – 10, 19 val. (žiemos laiku – 18 val.)
Pirmadieniais–penktadieniais – 19 val. (žiemos laiku – 18 val.)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.*
Višakio Rūdos šv. vysk. Stanislovo parapija
(Marijampolės dek.)
Sekmadieniais – 12.30 val.
Pirmadieniais–šeštadieniais – gegužės mėnesį – 18 val.
šv. Stanislovo – balandžio 11 d.*
šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.*
     Jankų koplyčia Kas antrą sekmadienį – 10 val. ---
Vištyčio Švč. Trejybės parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 10 val. šv. Jurgio – balandžio 23 d.*
Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Zapyškio šv. Jono Krikštytojo parapija (Aleksoto dek.) Sekmadieniais – 11 val.
(per atlaidus – 13 val.)
šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d.
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d.*
     Kačerginės koplyčia Sekmadieniais – 13 val. šv. Onos – liepos 26 d.*
Žaliosios šv. Roko parapija
(Vilkaviškio dek.)
Sekmadieniais – 11.30 val.
Pirmadieniais–penktadieniais – gegužės, spalio mėnesiais ir lapkričio 2–8 d. – 17 val.
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*
Švč. M. Marijos Sopulingosios – rugsėjo 15 d.*
Žemosios Panemunės šv. Vincento Pauliečio parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 13.30 val. šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.*
šv. Vincento Pauliečio – rugsėjo 27 d.*
Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies parapija
(Šakių dek.)
Sekmadieniais – 10 val.
(per atlaidus – 10, 12 val.)

Pirmadieniais–šeštadieniais – 9 val.
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių*
šv. Roko – rugpjūčio 16 d.*

*Keliama į sekmadienį.

««« atgal