Prienų dekanatas

.Balbieriškis   •   .Naujoji Ūta   •   Pakuonis   •   +Prienai   •   .Skriaudžiai   •   .Šilavotas   •   .Veiveriai

Dekanas – g. kan. Jonas BALIŪNAS (Prienai)

Parapijos ir kunigai

BALBIERIŠKIS. Švč. M. Marijos Rožančinės
Vilniaus g. 30, Balbieriškis, LT-59239 Prienų r., tel. (319) 5 92 50

Kleb. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS 1965 04 07*1994 05 29*2010 06 21

IŠLAUŽAS. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos
Išlaužas, LT-59304 Prienų r., tel. (319) 4 85 56
Parapijos svetainė internete

Kleb. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS 1970 04 11*2001 12 08*2018 09 04
Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius
El. p. pax.vilius@gmail.com

NAUJOJI ŪTA. Šv. Vincento Pauliečio
Naujoji Ūta, LT-59021 Prienų r.

Aptarnauja kan. Jonas BALIŪNAS (Prienai)

PAKUONIS. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
Tylioji g. 18, Pakuonis, LT-59319 Prienų r., tel. (319) 4 33 23
Parapijos svetainė internete

Kleb. Rimas PILYPAITIS 1976 09 25*2004 06 29*2007 06 29
El. p. rimas.pilypaitis@gmail.com

PRIENAI. Kristaus Apsireiškimo
Kęstučio g. 9, LT-59129 Prienai
Parapijos svetainė internete

Kleb. dek. kan. Jonas BALIŪNAS 1960 06 18*1987 05 31*2003 04 28
Kęstučio g. 7, LT-59129 Prienai, tel. (319) 5 21 90

Vik. Vitalij VOLODKOVIČ 1983 04 25*2012 06 29*2018 06 29
Kęstučio g. 16, LT-59129 Prienai, tel. (319) 5 12 58

Alt. mons. jubil. Juozas UŽUPIS 1929 01 23*1952 09 21*2003 04 28
Kęstučio g. 5-3, LT-59129 Prienai, tel. (319) 5 41 90

SKRIAUDŽIAI. Šv. Lauryno
Ramybės g. 8, Skriaudžiai, LT-59030 Prienų r., tel. (319) 4 21 34

Kleb. Arūnas SIMONAVIČIUS 1976 11 18*2001 06 17*2011 11 17
M. tel. (605) 3 04 42

ŠILAVOTAS. Švč. Jėzaus Širdies
Šilavotas, LT-59027 Prienų r., tel. (319) 4 13 69

Kleb. teol. lic. Remigijus GAIDYS 1965 07 18*1991 02 24*2017 06 13
Marijampolės apskrities policijos kapelionas
El. p. policijos.kapelionas@gmail.com

VEIVERIAI. Šv. Liudviko
Kauno g. 39, Veiveriai, LT-59295 Prienų r., tel. (319) 6 81 44

Kleb. g. kan. Kęstutis VOSYLIUS 1964 12 14*1991 04 07*2011 06 20*2013 06 13
Ramybės g. 3, Skriaudžiai, LT-59030 Prienų r.
El. p. vosylius@gmail.com
Koplyčia ligoninėje

««« atgal