Vilkaviškio dekanatas

.Alksninė   •   Alvitas   •   .Bartninkai   •   Gižai   •   .Gražiškiai   •   -Keturvalakiai   •   .Lankeliškiai   •   .Pajevonys   •   .Pilviškiai   •   .Vilkaviškis   •   .Virbalis   •   .Vištytis   •   .Žalioji

Dekanas – prel. kan. Vytautas GUSTAITIS (Vilkaviškis)
Vicedekanas – kun. Gediminas BULEVIČIUS (Pilviškiai)

Parapijos ir kunigai

ALKSNĖNAI. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
Alksnėnai, LT-70478 Vilkaviškio r., tel. (342) 4 42 76

Kleb. Mindaugas MARTINAITIS 1978 10 04*2004 06 29*2015 05 29
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
M. tel. (627) 7 15 48
El. p. mindaugas.martinaitis@gmail.com
Koplyčia Mažučiuose

ALKSNINĖ. Kristaus Atsimainymo
Alksninė, LT-70333 Vilkaviškio r.

Aptarnauja kun. Alvydas DVARECKAS (Bartninkai)

ALVITAS. Šv. Onos
Alvitas, LT-70369 Vilkaviškio r., tel. (342) 6 13 46

Kleb. Vytautas KAJOKAS 1971 07 05*1995 06 04*1996 03 22
El. p. vytalvitbaz@gmail.com

BARTNINKAI. Šv. apašt. Petro ir Pauliaus
Bartninkai, LT-70021 Vilkaviškio r., tel. (342) 6 93 55

Kleb. Alvydas DVARECKAS 1967 04 13*1993 05 30*2005 06 09

DIDVYŽIAI. Šv. pop. Leono II
Didvyžiai, LT-70196 Vilkaviškio r.

Aptarnauja kun. Mindaugas MARTINAITIS (Alksnėnai)
Koplyčia socialinės globos namuose

GIŽAI. Šv. Antano Paduviečio
Gižai, LT-70013 Vilkaviškio r., tel. (342) 4 26 46

Kleb. filos. mgr. Virginijus VAITKUS 1962 05 24*1990 09 27*2013 04 04
M. tel. (650) 1 97 64, el. p. franc13@tiscali.it
Koplyčia Paežeriuose

GRAŽIŠKIAI. Šv. arkang. Mykolo
Gražiškiai, LT-70029 Vilkaviškio r., tel. (342) 6 97 01

Kleb. Kęstutis SPRANGAUSKAS 1974 02 05*1998 02 08*2013 06 13
M. tel. (611) 5 11 25, el. p. kestutisprangauskas@gmail.com

KETURVALAKIAI. Švč. M. Marijos Gimimo
Liepų g. 45, Keturvalakiai, LT-70321 Vilkaviškio r., tel. (342) 4 16 22

Kleb. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS 1975 09 10*2001 06 17*2016 07 04
Marijampolės vaiko tėviškės namų kapelionas
M. tel. (683) 1 05 39

KYBARTAI. Eucharistinio Išganytojo
Darvino g. 8, Kybartai, LT-70440 Vilkaviškio r., tel. (342) 5 82 66
Parapijos el. p. kybartuvarpai@gmail.com

Kleb. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS 1968 03 19*1997 12 07*2010 06 21
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Kybartų pataisos namų kapelionas
M. tel. (614) 1 55 15
El. p. lvaidotas@hotmail.com

Alt. Vaclovas STAKĖNAS 1934 05 24*1970 05 23*2003 05 27
Darvino g. 12, Kybartai, LT-70440 Vilkaviškio r., tel. (342) 5 83 04
M. tel. (612) 7 16 23

LANKELIŠKIAI. Švč. Trejybės
Lankeliškiai, LT-70203 Vilkaviškio r.

Aptarnauja kun. Audrius KURAPKA (Pajevonys)

PAJEVONYS. Šv. Jono Krikštytojo
Javonio g. 45, Pajevonys, LT-70045 Vilkaviškio r., tel. (342) 4 07 35

Kleb. teol. lic. Audrius KURAPKA 1974 02 19*2000 03 19*2017 06 13

PILVIŠKIAI. Švč. Trejybės
Vasario 16-osios g. 26, Pilviškiai, LT-70485 Vilkaviškio r., mob. tel. 8 612 50316

Kleb. vicedek. Gediminas BULEVIČIUS 1957 02 15*1983 05 29*2017 05 30
El. p. bgediminas57@gmail.com
Koplyčia Antanave

VILKAVIŠKIS. Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra
Vytauto g. 14, LT-70140 Vilkaviškis, tel./faks. (342) 5 33 93
Parapijos svetainė internete

Kleb. dek. prel. kan. Vytautas GUSTAITIS 1954 04 01*1981 05 31*1989 08 16

Vik. Deividas BAUMILA 1987 09 30*2013 06 23*2013 06 23

Rez. g. kan. prof. teol. dr. Rimas SKINKAITIS 1969 09 29*1995 07 09*2010 01 06
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

VILKAVIŠKIS. Šv. Kryžiaus (II-oji Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčia)
Vyskupo A. Karoso g. 2, LT-70140 Vilkaviškis, tel. (342) 5 34 46

Koplyčios Antupiuose, Pūstapėdžiuose, ligoninėje, Paežeriuose (pastarąją aptarnauja kun. Virginijus VAITKUS (Gižai))

VIRBALIS. Šv. arkang. Mykolo
Vilniaus g. 3, Virbalis, LT-70389 Vilkaviškio r., tel. (342) 5 03 97

Kleb. Gediminas MARCINKEVIČIUS 1967 09 02*1997 12 14*2010 06 21
M. tel. (688) 1 19 01

VIŠTYTIS. Švč. Trejybės
Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.

Aptarnauja kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS (Gražiškiai)

ŽALIOJI. Šv. Roko
Žalioji, LT-70073 Vilkaviškio r.

Aptarnauja kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS (Virbalis)

««« atgal