Kurija

Vyskupijos kurija yra institucija, padedanti vyskupui vadovauti vyskupijai tiek sielovados, tiek administracinėje veikloje. Pats vyskupas skiria kurijos tarnautojus, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį ir darbo apimtis, steigia atskirus veiklos institutus ir jų padalinius.
(kan. 469)
    „Vilkaviškio vyskupijos kurija“P. Kriaučiūno g. 17, LT-68298 Marijampolė
    Tel. (343) 6 86 51
    Faks. (343) 5 32 31
    El. p. kurija@vk.lcn.lt

    Priima 9–13 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Vilkaviškio vyskupas – Rimantas NORVILA, el. p. vyskupas@vk.lcn.lt

Vyskupas emeritas – Juozas ŽEMAITIS MIC, tel. (343) 5 14 27

Vyskupo generalvikaras – mons. teol. lic. Gintautas KULIEŠIUS, el. p. info@vk.lcn.lt
Kancleris – kun. soc. m. lic. Linas BALTRUŠAITIS, el. p. vkkurija@gmail.com
Sekretorė

Vilkaviškio vyskupijos kurija įrengta Marijampolėje. 1991 m. ji įsikūrė pasaulietinės valdžios sugrąžintose patalpose. Tai architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektuotas ir prieš II Pasaulinį karą iškilęs pastatas, kuris buvo skirtas seniems kunigams.

««« atgal