Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
  M. tel. (674) 5 41 53
  El. p. sakramentai@vk.lcn.lt
  Svetainė internete: www.vkpkc.lt

  Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Koordinatorius – kun. soc. m. lic. Linas BALTRUŠAITIS
Referentė – relig. m. mgr. Lina MAŽEIKAITĖ

Tikslas:
„Esminis katechezės tikslas yra ne tik supažindinti, bet ir atvesti žmogų į bendrystę, į artumą su Jėzumi Kristumi“ (BKV 80).
Padėti organizuoti vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę, teikiant parapijoms pedagoginę bei metodinę pagalbą.
Religinis švietimas - edukacinio pobūdžio, religinės tematikos susitikimai su įvairaus amžiaus žmonėmis. Šiuo būdu formuojamas realistiškas atsakingas požiūris į Bažnyčią bei gilinama Bažnyčios mokymo samprata, žmonėms suteikiamos žinios aktualiais klausimais.

Religinio švietimo veiklos kryptys:

 • Religinio (katalikiško) švietimo paskaitos
 • Katalikiškos literatūros populiarinimo iniciatyvos:
  – Katalikiškų knygų pristatymas
  – Katalikiško žurnalo „Artuma“ skaitytojų klubas
  – Knygų skaitytojų klubas - „Su knyga prie arbatos“
 • Seminarai:
  – „Religingumas ir Dievo įvaizdis“
  – Seminaras „Malda? Man?“
  – Krikščioniškos meninės raiškos savaitgaliai jaunimui – „Kuriantis Kūrėjo kūrinys“
  – Lectio divina maldos grupių koordinavimas
 • Rekolekcijos
 • Seminarai:
  – „Adventas ir Kalėdos“
  – „Gavėnia, Velykos ir Sekminės“
  – „Katecheto identiteto formavimas“
  – „Katechetų formavimas“
 • Metinė konferencija
 • Metodinis darbas:
  – Katechezės situacijos analizė
  – Siuntimų parapijinei katechezei parengimas ir registravimas
  – Programos Atgailos ir Eucharistijos bei rengimo Sutvirtinimo sakramentams tobulinimas ir išgryninimas
  – Vilkaviškio vyskupijos parapijinei katechezei parengtų gairių įgyvendinimo esama situacija, galimybės ir perspektyvos
 • ««« atgal