Šeimos centras

  J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
  Tel. (343) 5 35 52
  El. p. seimos.c@vk.lcn.lt

  Priima:
  pirmadieniais 13–17 val., antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9-17 val., išeiginės –penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis

Kuratorius – kun. teol. dr. Žydrūnas KULPYS
Direktorė – Diana PUKELIENĖ
Programų koordinatorė – Laima KUZMIENĖ

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras:

 • Palaiko ryšius su Lietuvos Šeimos centru,
 • Koordinuoja dekanatų Šeimos centrų veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą,
 • Organizuoja seminarus, susitikimus, stovyklas,
 • Padeda savanoriams pasirengti darbui Šeimos centruose.

Veiklos tikslas

 • Remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir palaikyti šeimą

Veiklos uždaviniai

 • Rengti jaunimą krikščioniškam šeimos gyvenimui
 • Padėti šeimoms gyventi pagal krikščioniškos moralės principus
 • Organizuoti šeimų krikščionišką ir pedagoginį švietimą
 • Konsultuoti įvairiais šeimos gyvenimo klausimais
 • Burti šeimų grupes

Programos ir veiklos sritys

  I. JAUNIMO RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ,,PAŽINK SAVE“

  – Paskaitos, pokalbiai, diskusijos, naudojant videofilmus bei kitas priemones

  II. SUŽADĖTINIŲ RENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

  III. PAGALBA ŠEIMOMS

  – Paskaitos tėvams mokyklose
  – Įvairios šeimų savišvietos, maldos ir savitarpio pagalbos grupės

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro padaliniai dekanatuose:

Aleksoto dekanatas
Atsakingas asmuo – Asta GUDYNIENĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – šeštadieniais 9.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. zapyskis.parapija@gmail.com
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, Kauno r.
M. tel. (641) 10 128

Alytaus dekanatas
Atsakingas asmuo - Dalia LABUKIENĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – darbo dienomis ir savaitgaliais
Būtina išankstinė registracija
El. p. alytaus.seimos.c@gmail.com
Savanorių g. 8, Alytus
M. tel. (675) 20064
Facebook puslapis

Lazdijų dekanatas
Atsakingas asmuo - Irena ŽUKAUSKIENĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – pirmą ir trečią mėn. antradienį 18.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. Irena.z@inbox.lt
Dainavos g. 4, Lazdijai
M. tel. (687) 56 773

Marijampolės dekanatas
Atsakingas asmuo - Lina BRAUKYLIENĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – darbo dienomis ir savaitgaliais.
Būtina išankstinė registracija
El. p. suzadetiniai.marijampole@gmail.com
Vytauto g. 25, 68309 Marijampolė
M. tel. (686) 7 87 11 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.)

Prienų dekanatas
Atsakingas asmuo - Rūta BUZAITĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – Pirmadieniais 18.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. rutabu13@gmail.com
Kęstučio g. 16, Prienai
M. tel. (618) 3 57 74

Šakių dekanatas
Atsakingas asmuo - Vaidas BALČIŪNAS
Sužadėtinių kursai vyksta – antrą mėn. sekmadienį 11.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. v.balciunas@zebra.lt
Bažnyčios g. 5, Šakiai
M. tel. (613) 8 75 13

Vilkaviškio dekanatas
Atsakingas asmuo - Ina STRIOKIENĖ
Sužadėtinių kursai vyksta – pagal susitarimą su vedėjais.
Būtina išankstinė registracija
El. p. vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com
Vytauto g. 83, Vilkaviškis
M. tel. (687) 1 87 56
Facebook puslapis

INFORMACIJA SUŽADĖTINIAMS

  Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo bent prieš tris mėnesius kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.
  Santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje. Norintys tuoktis ne savo parapijoje turi gauti vietos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.

  Santuokos sakramentą galima priimti:

 • sulaukus 18 metų;
 • nesant kitų kliūčių Bažnytinei santuokai;
 • pristačius Krikšto liudijimą, laisvo stovio pažymą ir priėmus Sutvirtinimo sakramentą;
 • išklausius kursus dekanato šeimos centre.
 • Reikalingi dokumentai:

 • Krikšto sakramento liudijimas;
 • Sutvirtinimo sakramento liudijimas;
 • leidimas tuoktis už parapijos ribų (jei tuokiamasi ne savo parapijoje);
 • pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus.
 • Bendradarbiai: VV Jaunimo centras, vyskupijos ir parapijų Caritas, Maltos ordinas , VV Katechetikos centras, Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Moters veiklos centras, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Laikinos vaikų globos namai, šv. Šeimos vienuolijos seserys ir kiti savanoriai.

  Rėmėjai: Renovabis, JAV Vyskupų konferencija, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilkaviškio vyskupijos kurija, Marijonų vienuolija, Marijampolės savivaldybė.

««« atgal