Vaikų ir jaunimo katalikiškos organizacijos

Jaunieji maltiečiai

Jaunieji maltiečiai stovykloje Šventojoje 2004 m.

Marijampolės grupė
Vilkaviškio grupė
  Vytauto g. 83, LT-70139 Vilkaviškis
  M. tel. (618) 0 47 70
  El. p. dalytee@gmail.com
  Vadovė – Dalė LIEPINAITIENĖ

Jaunieji maltiečiai Lietuvos invalidų šventėje Liškiavoje 2003 m.

Jaunieji maltiečiai talkina suaugusiems Maltos ordino pagalbos tarnybos nariams: išnešioja globotiniams maistą ir slaugos priemones, organizuoja jiems šventes, padeda suruošti ir išdalinti Velykų ir Kalėdų šventines dovanėles – sveikinimus, maisto davinius, vitaminus, medicinines priemones ir kt.

Rengiamos jaunųjų maltiečių vasaros stovyklos. 2003 m. Druskininkuose stovyklautojai mokėsi slaugos bei invalidų pagalbos pagrindų, susipažino su krašto istorija, dalyvavo visos Lietuvos invalidų šventėje puikiame Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje. 2004 m. jaunieji maltiečiai kartu su neįgaliaisiais stovyklavo Šventojoje, 2006 m. dalyvavo pažintinėje kelionėje po Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją.

««« į viršų

Valančiukai

  Marijampolės valančiukai 2003 m.
  M. tel. (607) 0 93 39
  El. p. ajankauskas@blaiva.org
  Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąjūdžio pirmininkas – Algirdas JANKAUSKAS

Lietuvos valančiukų sąjūdis yra savarankiška Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio dalis, vienijanti mokyklinio amžiaus vaikus ir jaunimą.

Valančiukų tikslai:

 • mokytis mylėti Dievą, Tėvynę ir visus žmones, pasirengti visur ir visada ginti dorovines vertybes
 • priešintis žalingiems įpročiams – girtavimui, rūkymui, narkotikų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimui
 • puoselėti gražius senolių papročius, ugdyti tautinę savigarbą, priešintis žalingų svetimybių įtakai
 • ugdytis poreikį dalyvauti religiniame ir visuomenės gyvenime
 • dalyvauti platinant krikščionišką ir blaivystės spaudą

Valančiukų sąskrydis Leipalingyje prie Avirio ežeroValančiukų vėliavoje ir kitoje atributikoje dominuojanti geltona spalva reiškia šviesą, saulę, o žalias ąžuolo lapas primena atbudusią gamtą. Lape nupieštas Vyčio kryžius yra esminis valančiukų simbolikos akcentas. Šis kryžius iš Vakarų Europos į mūsų šalį pateko Lietuvos krikšto laikais ir vėliau tapo valstybės ženklu. Jis itin prasmingas ir valančiukams, prisidedantiems prie valstybės nepriklausomybės stiprinimo: „Blaivi tauta – laisva tauta“.

Vilkaviškio vyskupijoje valančiukų judėjimas prasidėjo 1997 m., o oficialiai įregistruotas 2000 m. 2003 m. jo skyriai veikė Alytuje, Antanave, Bagotojoje, Balbieriškyje, Igliaukoje, Kazlų Rūdoje, Leipalingyje, Liucinave, Marijampolėje, Meškučiuose, Miroslave, Pakuonyje, Prienuose, Sintautuose, Šakiuose, Vilkaviškyje, Vištytyje.

Lietuvos skautija


Nacionalinis biuras
  Trakų g. 18, 44236 Kaunas
  M. tel. (614) 79 646
  Dvasios vadas – kun. Arūnas JANKAUSKIS
  Vyriausioji skautininkė Ieva ŽILINSKIENĖ
  Tarybos pirmininkė – Jorė ASTRAUSKAITĖ
  Administratorė – Justė LUKAŠEVIČIŪTĖ
  El. p. info@skautai.lt
  Svetainė internete: www.skautai.lt
Marijampolės kraštas
  Dvasios vadas – kun. Vidmantas STRIOKAS
  M. tel. (686) 02 134
  Krašto seniūnė Janina JONELIŪNIENĖ
  El. p. janina.joneliuniene@gmail.com
  M. tel. (686) 96 912

Lietuvoje atkurta 1989 m. Visuomeninė, savanoriška, nepolitinė, viena didžiausių neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija Lietuvoje. Tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei (šūkis: „Dievui, Tėvynei ir artimui"). Nuo 1997 m. – pasaulinės skautų organizacijos WOSM nariai. Projektai: stovyklos, tarptautinės stovyklos, vadovų mokymo seminarai, tarptautiniai seminarai vadovų kvalifikacijai kelti, jaunimo ir suaugusiųjų resursų vystymo programa.

Marijampolės krašte draugovės veikia: Bagotojoj, Birštone, Igliškėliuose, Išlauže, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, Kybartuose, Marijampolėje, Pilviškiuose, Prienuose, Skriaudžiuose, Šakiuose, Vilkaviškyje.

««« į viršų

««« atgal