Krikščioniškosios kultūros centras

Naujakurių g. 6, LT-68263 Marijampolė
Tel./faks. (343) 5 06 08
El. p. marijampole.kkc@takas.lt

Rektorius – kan. Donatas JASULAITIS

Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centrą 1991 m. įkūrė vysk. Juozas Žemaitis MIC. Šio centro pagrindinis tikslas – rūpintis krikščioniškos kultūros ir švietimo puoselėjimu, kaupti sakralines vertybes. Formuojant jo uždavinius ir tikslus, talkino poetas Justinas Marcinkevičius, prof. Jurgis Dvarionas, muzikologas prof. Jonas Bruveris, Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas, prof. Vytautas Brėdikis.

Krikščioniškosios kultūros centrui priklauso:

šv. Cecilijos gimnazija

KKC vidurinė mokyklaNaujakurių g. 6, LT-68263 Marijampolė
Tel./faks. (343) 5 06 08
Tel. (343) 5 26 42
Gimnazijos svetainė

Mokyklos direktorius – kan. Donatas JASULAITIS
 

Krikščioniškosios kultūros centrui priklausanti muzikos mokykla pradėjo veikti 1992 m., o jos pirmoji užuomazga buvo 1989 m. įkurta Česlovo Sasnausko choro studija.

Iš pradžių buvusi tik pradine, šiuo metu mokykla teikia vidurinį išsilavinimą ir meninį ugdymą: muzikinį, dailės ir choreografijos-baleto. Be bendrojo lavinimo dalykų, moksleiviai gali išmokti groti fortepijonu, vargonais, smuiku, violončele, fleita. Jie taip pat dainuoja chore, šoka ir piešia.

Mokykla priima į keturmečių ir penkiamečių vaikų (ypač nelankančių darželio) ugdymo grupę. Taip pat komplektuojamos priešmokyklinio ugdymo (6 metų vaikams) bei pirmosios klasės. Priimami vaikai ir į vyresnes klases.

KKC vidurinės mokyklos jaunučių, merginų chorai bei ansambliai, kamerinis styginis orkestras dalyvauja respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Sėkmingai pasirodo ir solistai (pianistai, stygininkai). Nugalėtojų diplomai ir apdovanojimai parkeliauja iš respublikinių bei tarptautinių vaikų ir moksleivių piešinių konkursų.

Mokyklos pedagogai dalijasi darbo patirtimi su kolegomis, rengia seminarus, skaito paskaitas, veda atviras pamokas miesto, apskrities pedagogams. Pradinių klasių mokytojos stažavosi Danijoje.

Vargonais mokoma groti jau pirmoje klasėje   Merginų vokalinis ansamblis   Antraklasių pamokoje

Česlovo Sasnausko vardo choras

Naujakurių g. 6, LT-68263 Marijampolė
El. p. marijampole.kkc@takas.lt

Vadovas – Mindaugas RADZEVIČIUS, tel. (343) 5 33 77

Mišraus kamerinio Česlovo Sasnausko vardo choro tikslas – propaguoti profesionalią religinę chorinę muziką, kelti dieviškojo kulto liturginį ir meninį lygį. Choro repertuare – įvairių epochų bažnytinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Choras rengia tradicinius koncertus Marijampolėje, koncertuoja vyskupijos parapijose, Lietuvoje ir užsienyje.

Choro biografija

Česlovo Sasnausko vardo choras1979 m. kun. Antanas Liubšys Marijampolės (tuomet Kapsuko) šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje subūrė vaikų chorą. 1980 m. chorui pradėjo vadovauti kun. Gracijus Sakalauskas. Choristų skaičius augo, jie giedojo įvairius daugiabalsius kūrinius. 1985 m. suformuotas mišrus jaunimo choras.

1988 m. chorui suteiktas Česlovo Sasnausko vardas. Choras dalyvavo lapkričio Sinoikijoje, koncertavo Rygos katedroje. 1990 m. dalyvavo religinės muzikos festivalyje Novosibirske. 1992 m. – koncertinis turnė po Italiją: dalyvavo Portofino festivalyje, giedojo Mišiose šv. Petro bazilikoje.

1993 m. – 1-oji premija tarptautiniame Palestrinos bažnytinių chorų konkurse. Išleista Česlovo Sasnausko kūrinių garso kasetė.

1994–1998 m. chorui vadovavo Danguolė Beinarytė. Atlikta nemažai stambių kūrinių: paminėtini naujametiniai koncertai su Sauliaus Sondeckio kameriniu orkestru, Theodore Dubois „Septyni Kristaus žodžiai“ su Kauno muzikinio teatro solistais ir kt.

1995–1997 m. dalyvavo kamerinių chorų sakralinės muzikos festivaliuose „Cantate Domino“ Kaune. 1996 m. choras koncertavo Vokietijoje, Ulmo mieste, kartu su Christoph Denoix kameriniu orkestru ir choru. 1997 m. – 2-oji vieta tarptautiniame chorų konkurse Austrijoje, Bad Ischle mieste. 1998 m. – 2-oji vieta „B“ kategorijoje Pasaulio lietuvių dainų šventės konkurse Vilniuje.

1999 m. įrašyta Pranciškaus Beinariaus kūrinių garso kasetė. 2001–2002 m. choras koncertavo Prancūzijoje ir Vokietijoje.

2003 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, surengė koncertinę išvyką į Italiją. XIV tarptautiniame Stasio Šimkaus vardo chorų konkurse Klaipėdoje laimėjo 1-ą vietą mišrių chorų kategorijoje bei specialųjį prizą už geriausią privalomojo kūrinio atlikimą.

Už 2003 m. gavo Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtą „Aukso paukštės“ statulėlę ir nominaciją „Naujai suspindusi žvaigždė“ chorų ir vokalinių ansamblių grupėje.

Vilkaviškio vyskupijos istorijos ir bažnytinio meno muziejus

Vytauto g. 25, LT-68300 Marijampolė
Tel. (343) 5 46 37

Muziejaus direktorius – Justinas SAJAUSKAS

Vilkaviškio vyskupijos istorijos ir bažnytinio meno muziejaus pradžia yra 1991 m. Čia kaupiami ir tyrinėjami vyskupijoje rasti jos istoriją liudijantys bei regiono žmonių charakterį atspindintys eksponatai ir bažnytinio meno kūriniai: paveikslai, skulptūros, kryžiai, rūbai, metalo dirbiniai, grafika, fotografija, bažnytinio interjero reikmenys, Bažnyčios tarnų asmens daiktai, archyvai, knygos.

Šis muziejus pirmasis Lietuvoje sukatalogavo parapijoms priklausančias sakralines vertybes ir pasirūpino jų saugojimu. Surinkta maždaug 300 arnotų kolekcija yra gausiausia Lietuvoje.

Velykiniai būgnai   Graduale Romanum, 1754 m.   Graduale Romanum, 1754 m.
         
Skulptūra „Pranašas“   Skulptūrų grupė „Kristaus nuplakimas“   Kryžius su mediniu krucifiksu

««« atgal