šv. Mato gimnazija

Vaidoto g. 11, LT-45388 Kaunas
Tel. (37) 34 58 75
Faks. (37) 34 58 75
El. p. rastine@mato.kaunas.lm.lt
Mokyklos svetainė

Direktorius – kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Loreta LEVANAUSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –


GIMNAZIJOS ISTORIJA

Pirmoji mokykla Aukštojoje Panemunėje įkurta 1877 m. Tarpukariu ji tapo pradine mokykla Nr. 37. 1935 m. buvo pastatyta medinė dviejų aukštų mokykla Vaidoto g., prieš turgaus aikštę, nes senojoje netilpo visi mokiniai.

1963 m. duris atvėrė naujoji mūrinė mokykla.

2005 m. mokykla tapo katalikiška šv. Mato vidurine mokykla, 2013 m. – nevalstybine katalikiška Šv. Mato gimnazija. Gimnazija didžiuojasi garsiais savo auklėtiniais – įžymiais Lietuvos žmonėmis: Telšių vyskupijos vyskupu Jonu Boruta SJ, rašytojais Antanina Garmute, Danute Kalinauskaite ir Jonu Kalinausku, aktore Violeta Podolskaite, politiku Kazimieru Starkevičiumi, kunigais Virginijumi ir Remigijumi Veprauskais, gydytoju profesoriumi Petru Zabiela, krepšininku, olimpiniu čempionu Rimu Kurtinaičiu.


GIMNAZIJOS KRYPTIS

Vienos iš evangelijų autorius yra apaštalas Matas, buvęs Kafarnaumo miestelio muitininkas Levis. Susitikimas su Jėzumi jį pakeitė – jis tapo Kristaus mokiniu, net Jo paties buvo pašauktas apaštalų tarnystei. Patikėjęs Dievo meile ir paveiktas Jo atleidimo, jis degė troškimu perteikti Gerąją Naujieną apie Jėzų ir kitiems žmonėms, ypač naujai besiformuojančioms krikščionių bendruomenėms, tad apie 80-85 m. po Kr. aprašė Kristaus gyvenimą bei jo darbus naujo žanro kūrinyje – evangelijoje. Nuo pat apaštalų laikų evangelija pagal Matą buvo labai gerbiama ir laikoma autoritetingai perteikiančia Kristaus mokslą pasauliui.

VIZIJA
Švietimo institucija ir veiklaus tikėjimo bendruomenė Kaune, Aukštojoje Panemunėje, ugdanti tautiškai ir dvasiškai brandžią asmenybę.

MISIJA
Šv. Mato katalikiška gimnazija, teikianti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei ugdanti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą vertinančius mokinius, kurie, pasirinkę profesiją ir šeimos ar dvasinį pašaukimą, savo gabumus skirs visuomenės gerovei.

VERTYBĖS
Vadovaudamasi krikščioniškąja antropologija, pedagogika ir Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei įgyvendindama savo misiją, gimnazija ugdymo procese puoselėja šias vertybes, išreikšdama jas praktinio veikimo principais:

  • Tikėjimo – „Tikėk Dievu, savimi ir kitais, auk Dievo tautoje!“
  • Artimo meilės – „Elkis su kitais, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi!“
  • Bendruomeniškumo – „Tobulėk ir kitam padėk!“
  • Pilietiškumo – „Mylėk savo šeimą, kurk gimnazijos bendruomenę, būk aktyvus pilietis!“

««« atgal