Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

Vilkaviškio ordinaras vyskupas Rimantas Norvila

Vyskupo Rimanto Norvilos herbas (dailininkas Rolandas Rimkūnas)Vyskupo žodis

Nuoširdžiai sveikinu visus, apsilankiusius Vilkaviškio vyskupijos internetinės svetainės puslapiuose.

Vyskupija yra Dievo tautos – vienos, visuotinės, apaštališkos Bažnyčios dalis. Vilkaviškio vyskupija apjungia užnemunėje gyvenančius katalikus: ji apima visą šiandieninės Lietuvos teritorijoje esančią etninę Sūduvą ir didelę dalį Dzūkijos.

Šie puslapiai tepadeda rasti informacijos apie Vilkaviškio vyskupiją, jos žmones ir bendruomenes, struktūrą ir veiklą. Tepasitarnauja jie geresniam Katalikų Bažnyčios Lietuvoje pažinimui. Teatsispindi juose dialogas tarp Dievo Kūrėjo ir Jo žmonių, vykstantis šiame krašte ir šiomis dienomis.

Viešpats jus visus telaimina.

Rimantas NORVILA
Vilkaviškio vyskupas

««« atgal