Naujienos

 • „Asmenybė nusipelniusi Lietuvai“ (2018 05 18)

 • Interaktyvus Gerosios Naujienos skelbimas tikybos pamokose

 • Konferencija „Permąstyti Europą“

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPO APSILANKYMŲ PARAPIJOSE, ŠVENTOVĖSE IR SUTVIRTINIMŲ 2018 M. SĄRAŠAS

 • Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos Velykinis sveikinimas

 • Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

 • Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų tvarka 2018 m.

 • NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE (balandžio 9 d. – gegužės 6 d.)

 • Seminaras tikybos mokytojams „Genetika ir gyvybės vertė“

 • Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

 • TURIME BAŽNYČIĄ

 • 2018 m. kovo 3 d. 12 val. kviečiame į Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios konsekraciją

 • Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos istorija

 • Kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus?

 • A†A kun. Vytautas Užkuraitis (1930–1960–2018)

 • PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI LITURGINIS MINĖJIMAS SAUSIO 27 d. MARIJAMPOLĖJE

 • Naujuosius metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Biblijos pažinimo seminaru

 • Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS Kalėdinis laiškas

 • Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuoto Kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojai

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos

 • Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados posėdis

 • Besibaigiančius pal. Teofiliaus Matulionio metus vyresnių klasių mokiniai baigė svarstymais apie laisvę ir auką

 • Advento idėjos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

 • „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“

 • A†A Kun. Juozas Marčiulionis (1956–1984–2017)

 • Vilkaviškio vyskupijos mokiniai gilinosi į kunigo tarnystės sunkumus sovietiniais metais

 • Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai diecezinėje Kryžių Šventovėje

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Kaišiadoryse

 • Kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei Vilkaviškio katedroje

 • A†A Kun. Petras Dumbliauskas SDB (1929–1959–2017)

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2017 09 19)

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai refleksijos ir kritinio mąstymo metodus pirmiausia išbandė patys

 • A†A garbės kanauninkas Robertas Bruzga (1964–1989–2017)

 • Prieš naujus mokslo metus Vilkaviškio tikybos mokytojai ir katechetai susitiko tradicinėje Rudens konferencijoje

 • Zapyškio parapijos katalikiška vaikų stovykla

 • Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla

 • PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: krikščioniškų judėjimų ir bendruomenių diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medikų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Kunigų ir Pašvęstųjų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Socialinių darbuotojų ir savanorių diena

 • PRASIDĖJO JUBILIEJINIAI PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

 • Kunigų paskyrimai

 • Kviečiame į stovyklą šeimoms liepos 6-9 d.

 • Šv. Mato gimnazijos pedagogai mokslo metus užbaigė posėdžiu Marijampolėje

 • Įvyko 1991 m. baigusių kunigų seminariją dvasininkų susitikimas

 • Devintinės Jūrės Dievo gailestingumo koplyčioje

 • Šakiuose vyko didelė šventė

 • ««« atgal