Naujienos

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų advento rekolekcijos Liškiavoje

 • Kviečia kasmetinė CARITO akcija „Gerumas mus vienija“

 • LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS

 • Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos tikinčiųjų piligrimystės įspūdžiai

 • Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika

 • Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje

 • Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena

 • Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

 • Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje

 • Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis

 • Atstatytas Panemunės kryžius

 • Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus

 • Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams

 • Kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius

 • Iškilmingos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Alvito šv. Onos parapijos įkūrimo 401 –osios metinės

 • Fundamentinės teologijos seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje

 • Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus

 • Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas

 • Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Kybartų bendruomenė šventė bažnyčios jubiliejų ir atlaidus

 • Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje

 • Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje

 • Atlaidai Kapčiamiestyje

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

 • Atlaidų iškilmė Krikštonyse

 • Akademinių mokslo metų pradžia ASU

 • Seinų vyskupijai - 200 metų

 • Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijas

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“ vyko ASU

 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Alksnėnuose

 • Alvitas šventė metinę šventę – Šv. Onos atlaidus

 • Kunigų paskyrimai

 • Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius

 • PAGRINDINĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO MIC ATLAIDŲ DIENA

 • Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių stovykla

 • Pal. J. Matulaičio atlaidai jau įpusėjo

 • Šeimų stovykla Kryžiuose

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė Birštone

 • Vilkaviškio katedros konsekravimo dvidešimtmetis

 • Kunigų paskyrimai

 • PRASIDĖJO PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

 • Šv. Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje

 • Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekracija (2018 06 30)

 • Primicijinės kun. Valdemaro Mačio šv. Mišios Kazlų Rūdoje

 • Kunigystės šventimai (2018 06 29)

 • Šventinės iškilmės Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijoje

 • Septyniasdešimt septintosios Budavonėje nukankintų kunigų metinės

 • ««« atgal