Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Antanas Kereišis atleistas iš Alksnėnų ir Didvyžių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Vilkaviškio parapijos altaristu-vikaru.

Kun. Mindaugas Martinaitis atleistas iš Bagotosios parapijos klebono pareigų ir paskirtas Alksnėnų ir Didvyžių parapijų klebonu.

Kun. Vidmantas Striokas paliekamas visose esamose pareigose ir paskiriamas Bagotosios parapijos klebonu.Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal