Naujienos

A†A garbės kanauninkas Robertas Bruzga (1964–1989–2017)

2017 m. rugsėjo 10 d. Kaune ligoninėje po sunkios ligos mirė garbės kanauninkas Robertas Bruzga.

Garbės kanauninkas Robertas Bruzga gimė 1964 m. birželio 3 d. Kaune.

1984 – 1989 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1989 m. gegužės 28 d. vyskupo Juozo Žemaičio MIC buvo pašventintas kunigu.

Garbės kanauninkas Robertas Bruzga darbavosi šiose pareigose:

nuo 1989 m. gegužės 25 d. – Vilkaviškio parapijos vikaras;

nuo 1991m. gegužės 2 d. – Kalvarijos parapijos vikaras;

nuo 1994 m. rugsėjo 28 d. – Sangrūdos bei Liubavo parapijų klebonas;

nuo 1999 m. birželio 3 d. – Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninkas;

nuo 2003 m. balandžio 28 d. – Balbieriškio parapijos klebonas;

nuo 2010 m. birželio 21 d. – Veiverių parapijos klebonas;

nuo 2013 m. birželio 13 d. – Garliavos parapijos altarista - vikaras;

Garbės kanauninkas Robertas Bruzga aktyviai darbavosi įvairiose Vilkaviškio vyskupijos parapijose. 1999 m. birželio 6 d. buvo konsekruota garbės kanauninko rūpesčiu naujai pastatyta Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia.

Rugsėjo 11 d. garbės kanauninkas Robertas Bruzga bus pašarvotas Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį Garliavos bažnyčioje bus aukojamos rugsėjo 11 d. 18 val., rugsėjo 12 d. 8 ir 18 val., rugsėjo 13 d. 8 val.

Laidotuvių Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos rugsėjo 13 d. 12 val. Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių garbės kanauninkas Robertas Bruzga, kaip pats ir jo artimieji pageidavo, bus palaidotas Seniavos kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal