Naujienos

Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį

Rugpjūčio 30-oji Marijampolės bazilikoje buvo ypatinga. Čia paminėtas 92-asis vyskupo Juozo Žemaičio MIC gimtadienis. Jo pasveikinti ir kartu pasimelsti atvyko ne tik vyskupas Juozas Matulaitis, bet ir grupelė Vilkaviškio vyskupijos kunigų, giminės, Marijampolės tikintieji.

Eucharistijai vadovavęs vyskupas Juozas Matulaitis linkėjo vyskupui Juozui Žemaičiui MIC sveikatos ir Dievo vedimo, kad ir toliau padėtų eiti tikėjimo ir tarnystės keliu.

Pamokslo metu kan. Kęstutis Žemaitis kalbėjo apie kunigystę. Kunigą jis palygino su sodininku, kuris kiekvieną žmogų įskiepija į bažnyčią, į Dievo tautą teikdamas sakramentus, todėl kunigystė yra labai svarbi Bažnyčiai. Vyskupas Juozas Žemaitis MIC į kunigų seminariją stojo sovietinio pokario metu. Tuo sunkiu metu kai pasiryžę būti kunigais jaunuoliai buvo persekiojami, visaip spaudžiami ne tik studijų kunigų seminarijoje metu, bet ir sėkmingai jas pabaigus. Pamokslininko akcentavo, kad vyskupas Juozas kunigavo keletoje parapijų palikdamas jose ne tik suremontuotus bažnyčių pastatus, bet ir Gyvojo Dievo prisilietimą parapijiečių širdyse. Galiausiai kan. Kęstutis pamokslą užbaigė palygindamas gimtadienį švenčiantį vyskupą Juozą su bokšto laikrodžiu. Nes ant rankų ar namuose esantys laikrodžiai kartais vėluoja, rodo netikslų laiką, o bokšto laikrodis visada turi būti tikslus nes jis laiką rodo visai tautai. Pamokslininkas visų vardu padėkojo vyskupui, kad visą gyvenimą buvo ir yra tuo tiksliu laikrodžiu, pamaldumo ir darbštumo pavyzdžiu ir linkėdamas sveikatos padėkojo už visas tas akimirkas kai kiekvienas vyskupo sutiktas žmogus, buvo priimtas ir išlydėtas su nuoširdžia šypsena.

Šv. Mišių auka baigėsi vyskupų palaiminimu, gimtadienio nuotrauka ir susirinkusiųjų sveikinimais.

„20180830_92_gimtadienis.jpg

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal