Naujienos

Akademinių mokslo metų pradžia ASU

Rugsėjo 3 d. Aleksandro Stulginsio universitete vyko naujų akademinių mokslo metų atidarymo šventė. Universiteto koplyčioje šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir ASU kapelionas kun. Arminas Lukoševičius.

Ganytojas savo pamoksle sveikino susirinkusią akademinę bendruomenę, svečius: „Meldžiame visi drauge Dievo, mūsų Kūrėjo palaimos, globos, reikalingų malonių šiai institucijai, visiems su universitetu susijusiems žmonėms. Tuo būdu ir stiprinamės viltimi, kad nauji metai bus geri, kupini prasmingos veiklos, turtingi būsimais tos veiklos rezultatais.”

„asu2.jpg

„asu1.jpg

Nuotr. Lina Leskauskaitė

««« atgal