Naujienos

Alytuje įkurta šv. Brunono Kverfurtiečio parapija (2009 11 29)

Koplyčios pašventinimo šv. Mišios. Zenono Šilinsko fotografijaLapkričio 29 d. Alytuje buvo pašventinta naujai įkurtos parapijos koplyčia. Jai suteiktas šv. Brunono Kverfurtiečio vardas. Tuo būdu yra pagerbtas šis šventasis misionierius, prieš 1000 metų ėjęs taikiu keliu skelbti Evangeliją mūsų protėviams ir nužudytas Lietuvos prieigose. Žinia apie šv. Brunono žūtį yra pirmasis žinomas rašytinis šaltinis, kuriame paminėtas Lietuvos vardas.

Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija yra jau ketvirtoji Vilkaviškio vyskupijai priklausančioje didžiojoje Alytaus miesto dalyje. Po karo čia veikė tik viena šv. Angelų Sargų parapija, kurioje sovietmečio pabaigoje gyveno virš 70 000 išaugusio miesto ir apylinkių parapijiečių. Prasidėjus Atgimimui, Alytuje atsirado dar dvi parapijos: 1989 m. įkurta Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija ir pradėta bažnyčios statyba, o 1990 m. katalikams sugrąžinta Alytaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Pirmasis naujos parapijos klebonas kun. Valdas Simanaitis. Zenono Šilinsko fotografijaPradėjus veikti dviem naujoms parapijoms, Alytaus šv. Angelų Sargų parapija vis dar tebebuvo didžiausia mieste, turinti beveik 40 000 tikinčiųjų, kurių nemaža dalis gyveno atokiausiai nuo visų bažnyčių esančiame Putinų mikrorajone. Jau nuo 2000-ųjų metų šiame rajone esančioje Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje, geranoriškai leidus mokyklos vadovams, sekmadieniais tikintiesiems būdavo aukojamos šv. Mišios. Taip pat pradėta ieškoti vietos naujai bažnyčiai, kad būtų galima įkurti dar vieną parapiją. Padedant Alytaus dekanui g. kan. Arūnui Užupiui, nuo 2006 m. būsimos parapijos reikalais Vilkaviškio vyskupo pavedimu rūpinosi Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras kun. Valdas Simanaitis.

Į pašventinimo iškilmes susirinkę maldininkai. Zenono Šilinsko fotografijaAtsiradus galimybei tikinčiųjų reikmėms naudoti buvusio darželio patalpas Putinų gatvėje, jo salėje buvo įrengta koplyčia. 2009 m. lapkričio 27 d. Vilkaviškio vyskupo dekretu įkurta Alytaus šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, apimanti kairiajame Nemuno krante esančios miesto teritorijos šiaurinę-vakarinę dalį. Lapkričio 29 d., pirmąjį Advento sekmadienį, šios parapijos koplyčią pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Iškilmės šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Gausiai susirinkę tikintieji perpildė naujuosius maldos namus. Šv. Mišių pabaigoje buvo perskaitytas parapijos įkūrimo dekretas. Pirmuoju naujosios parapijos klebonu paskirtas kun. Valdas Simanaitis, kuris, drauge su parapijiečiais, rūpinsis šios bendruomenės stiprinimu ir jos bažnyčios statymu.

««« atgal