Švietimas ir ugdymas

1999 m. Marijampolėje atidaryta Pal. Jurgio Matulaičio kunigų seminarija, kuri iki 2004–2005 mokslo metų pabaigos ruošė katalikų kunigus Vilkaviškio vyskupijai. Po seminarijos reorganizavimo jos auklėtiniai studijuoja Kauno kunigų seminarijoje.

Nuo 1997 m. Marijampolėje veikia privati katalikiška Marijonų gimnazija. Vidurinį išsilavinimą ir įvairialypį meninį ugdymą šiame mieste teikia ir Krikščioniškosios kultūros centro mokykla.

Evangelijos dvasia mokinius ugdyti stengiasi Alytaus šv. Benedikto gimnazija, kurios steigėjai yra miesto savivaldybė ir Vilkaviškio vyskupijos kurija.

Kauno mieste veikia šv. Mato gimnazija, kurios steigėja yra Vilkaviškio vyskupijos kurija.

««« atgal