Kunigai, nepriskirti atskiroms parapijoms

Eil.
nr.

Kunigo vardas, pavardė, datos

Pareigos

Adresas


1.

Kun. soc. m. lic. Linas BALTRUŠAITIS
1983 09 24*2008 06 29*2014 07 03

Kurijos kancleris
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas bei parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo koordinatorius

P. Kriaučiūno g. 17
LT-68298 Marijampolė
El. p. vkkurija@gmail.com


2.

Kun. Juan Alejandro DIELINIKAITIS
1945 04 19*2003 05 18*2016 06 09

Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose

Bažnyčios g. 23a
LT-68298 Marijampolė
Tel. (343) 5 64 59
El. p. msgn@marijampole.aps.lt


3.

Kun. teol. lic. Jordanas KAZLAUSKAS
1965 06 13*1995 06 04


4.

Mons. teol. lic. Gintautas KULIEŠIUS
1970 11 21*1995 12 17*2010 02 08

Vyskupo generalvikaras

P. Kriaučiūno g. 17
LT-68298 Marijampolė
El. p. info@vk.lcn.lt


5.

Kun. Albinas PALTANAVIČIUS
1955 04 26*1982 06 06*2015 05 18


6.

Kun. Ignas PLIORAITIS
1932 12 06*1960 04 13*2013 11 07

Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose

Bažnyčios g. 23a
LT-68298 Marijampolė
Tel. (343) 5 64 59
El. p. msgn@marijampole.aps.lt


7.

G. kan. literatūrolog. mgr.
Valerijus RUDZINSKAS
1960 03 21*1985 04 14*2005 09 23

Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas

Panaros k.
Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r.
M. tel. (698) 3 13 56
El. p. pnb@takas.lt


8.

Kun. Kęstutis STANKEVIČIUS
1959 06 08*2001 06 17


9.

Kun. Vytautas UŽKURAITIS
1930 09 08*1960 04 13*2007 10 12

Marijampolės specialiųjų globos namų kapelionas

Bažnyčios g. 23a
LT-68298 Marijampolė
Tel. (343) 5 64 59
El. p. msgn@marijampole.aps.lt

««« atgal