Kunigai, tarnaujantys parapijose

Eil.
nr.

Kunigo vardas ir pavardė

Pareigos

Dekanatas


1.

Kun. Arnas ABRAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus


2.

Kun. Jonas ALESIUS

Kapčiamiesčio parapijos klebonas

Lazdijų


3.

Kan. Jonas BALIŪNAS

Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas

Prienų


4.

Kun. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas

Aleksoto


5.

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas
Nuolatinių diakonų ruošimo centro pastoracinės praktikos vadovas

Alytaus


6.

Kun. Deividas BAUMILA

Vilkaviškio katedros vikaras

Vilkaviškio


7.

Kun. Kęstutis BEKASOVAS

Garliavos parapijos altaristas-vikaras

Aleksoto


8.

Kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Lazdijų


9.

Kan. dek. Deimantas BROGYS

Šunskų parapijos klebonas
Marijampolės dekanas

Marijampolės


10.

Kun. Romas BUDREVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus


11.

Kun. Arnas BUDRIUS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


12.

Kun. Gediminas BULEVIČIUS

Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas

Vilkaviškio


13.

Kun. teol. lic. Žydrūnas BURNYS

Veisiejų parapijos klebonas

Lazdijų


14.

Kun. teol. lic. Jonas CIKANA

Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai

Lazdijų


15.

Kun. Gintautas ČERNAUSKAS

Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai

Lazdijų


16.

Kun. teol. dr. Miroslav DOVDA

Miroslavo parapijos klebonas

Alytaus


17.

Kan. emer. Gvidonas DOVIDAITIS

Lazdijų parapijos altaristas

Lazdijų


18.

Kun. Alvydas DVARECKAS

Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė

Vilkaviškio


19.

Kun. teol. lic. Vitas EIDUKAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altaristas

Alytaus


20.

Kun. Juozas FAKĖJAVAS

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Aleksoto


21.

Kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS

Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės
Marijampolės apskrities policijos kapelionas

Prienų


22.

Kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS

Rokų parapijos klebonas
Margininkai

Aleksoto


23.

Kun. Dainius GUREVIČIUS

Gelgaudiškio parapijos klebonas

Šakių


24.

Prel. kan. Vytautas GUSTAITIS

Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas

Vilkaviškio


25.

Kun. Vytautas Juozas INSODA

Lukšių parapijos klebonas
Sutkai

Šakių


26.

Mons. Leonas JAKIMAVIČIUS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys

Alytaus


27.

Kun. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Marijampolės vaiko tėviškės namų kapelionas

Vilkaviškio


28.

Kun. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS

Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Marijampolės


29.

Kan. Donatas JASULAITIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius

Šakių


30.

G. kan. bažn. t. lic. Egidijus JURAVIČIUS

Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

Lazdijų


31.

Kun. Vytautas KAJOKAS

Alvito parapijos klebonas

Vilkaviškio


32.

Kun. Juozas KAMINSKAS

Kazlų Rūdos parapijos altaristas

Marijampolės


33.

Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA

Skardupių parapijos klebonas

Marijampolės


34.

Kun. Juozas KLIMAVIČIUS

Krosnos parapijos klebonas

Lazdijų


35.

Kun. Ričardas KMITAS

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė

Šakių


36.

Kun. Petras KRAŽAUSKAS

Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Aleksoto


37.

Kun. Francas KUKLYS (Gardino vyskupija)

Ilguvos parapijos klebonas
Paežerėliai

Šakių


38.

Kun. teol. dr. Žydrūnas KULPYS

Liudvinavo parapijos klebonas
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

Marijampolės


39.

Kun. teol. lic. Audrius KURAPKA

Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai

Vilkaviškio


40.

Kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius

Vilkaviškio


41.

Kun. Arvydas LIEPA

Sasnavos parapijos klebonas
Vyskupijos Caritas direktorius

Marijampolės


42.

Kun. Arminas LUKOŠEVIČIUS

Tabariškių parapijos klebonas
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas

Aleksoto


43.

Kun. Remigijus MACEINA

Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas

Marijampolės


44.

Kun. Valdemaras MAČYS

Šakių parapijos vikaras

Šakių


45.

Kun. Jonas MALINAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos altaristas

Marijampolės


46.

Kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS

Virbalio parapijos klebonas
Žalioji

Vilkaviškio


47.

Kun. Paulius MARČIULIONIS

Leipalingio parapijos klebonas

Lazdijų


48.

Kun. Mindaugas MARTINAITIS

Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas

Vilkaviškio


49.

Kun. Vytautas Antanas MATUSEVIČIUS

Šakių parapijos klebonas
Plokščiai
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Alytaus


50.

Kun. Vytautas MAZIRSKAS

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas

Šakių


51.

Kun. Antanas MICKEVIČIUS

Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Aleksoto


52.

Kun. Eugenijus NAUJALIS

Šeštokų parapijos klebonas

Lazdijų


53.

Kun. Alfredas NĖNIUS

Rudaminos parapijos klebonas

Lazdijų


54.

Kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


55.

Prel. kan. Juozas PEČIUKONIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės


56.

Kun. Rimas PILYPAITIS

Pakuonio parapijos klebonas

Prienų


57.

Kun. Jonas POVILAITIS

Liškiavos parapijos altaristas

Lazdijų


58.

Kan. Vytautas PRAJARA

Metelių parapijos klebonas
Lazdijų dekanas

Lazdijų


59.

Kun. Stasys PUIDOKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


60.

Kun. Donatas ROLSKIS

Slavikų parapijos klebonas

Šakių


61.

Kun. Marius RUDZINSKAS

Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

Marijampolės


62.

Kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės


63.

Kun. Vytautas SAKAVIČIUS

Kučiūnų parapijos klebonas

Lazdijų


64.

Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS

Išlaužo parapijos klebonas
Kauno sakralinės muzikos direktorius

Prienų


65.

Kun. Valdas SIMANAITIS

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas

Alytaus


66.

Kun. Rimantas SIMANAVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas

Alytaus


67.

Kun. Arūnas SIMONAVIČIUS

Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda

Prienų


68.

G. kan. prof. teol. dr. Rimas SKINKAITIS

Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

Vilkaviškio


69.

Kun. Kazimieras SKUČAS

Pažėrų parapijos klebonas

Aleksoto


70.

Kun. Mindaugas SMETONIS

Sangrūdos parapijos klebonas
Liubavas

Marijampolės


71.

Kun. Valdemaras SMULSKIS

Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras

Alytaus


72.

Kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS

Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis

Vilkaviškio


73.

Kun. Vaclovas STAKĖNAS

Kybartų parapijos altaristas

Vilkaviškio


74.

Kun. Kęstutis STANKEVIČIUS

Garliavos parapijos altaristas-vikaras

Aleksoto


75.

Kun. Zenonas STEPANAUSKAS

Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas

Šakių


76.

Kun. Gintautas Romualdas STEPONAITIS

Krokialaukio parapijos klebonas

Alytaus


77.

Kun. Aurimas STIKLAKIS

Aleksoto parapijos vikaras

Aleksoto


78.

Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS

Višakio Rūdos parapijos klebonas
Bagotoji
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas

Marijampolės


79.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė

Marijampolės


80.

Kun. Antanas URBANAVIČIUS

Plokščių parapijos altaristas

Šakių


81.

Kun. teol. lic. Gintaras URBŠTAS

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto dekanas

Aleksoto


82.

G. kan. Arūnas UŽUPIS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas

Alytaus


83.

Mons. jubil. Juozas UŽUPIS

Prienų parapijos altaristas

Prienų


84.

Kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS

Šlienavos parapijos altaristas

Aleksoto


85.

Kun. Virginijus VAITKUS

Gižų parapijos klebonas

Vilkaviškio


86.

Kun. Andrius VAITKŪNAS

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Braziūkai

Šakių


87.

Kun. Tadeus VALLIAN

Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai

Lazdijų


88.

Kun. Darius VASILIAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai

Marijampolės


89.

Kun. Artūras VAŠKEVIČIUS

Sintautų parapijos klebonas

Šakių


90.

Kun. Rimantas VENSLOVA

Kalvarijos parapijos vikaras

Marijampolės


91.

Kun. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Prienų


92.

Kun. Romualdas VITKOVSKIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras

Šakių


93.

Kun. Vitalij VOLODKOVIČ

Prienų parapijos vikaras

Šakių


94.

G. kan. Kęstutis VOSYLIUS

Veiverių parapijos klebonas

Prienų


95.

Kan. Valius ZUBAVIČIUS OP

Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas

Aleksoto


96.

Kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas

Marijampolės


97.

Kun. teol. lic. Algirdas ŽUKAUSKAS

Kalvarijos parapijos klebonas
Akmenynai
Marijampolės vicedekanas

Marijampolės


98.

G. kan. Raimundas ŽUKAUSKAS

Simno parapijos klebonas
Santaika
Alytaus vicedekanas

Alytaus


99.

Kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS

Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas

Lazdijų

««« atgal